1/  Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu thông tin cá nhân trên website bao gồm: họ tên, số điện thoại, email (nếu có) và địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin cần thiết khi bạn đăng ký mua hàng để Mịn có thể quản lý và liên hệ xác nhận lại với bạn khi đặt hàng tại website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. 

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2/ Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp để:

  • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng khi nhận được yêu cầu từ khách hàng;
  • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;
  • Gửi thông tin tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi cung cấp;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động của chúng tôi;
  • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Mịn Nhé;
  • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

3/ Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân này sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ hoặc có ý kiến hủy bỏ của khách hàng. 

Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân này sẽ được bảo mật trên máy chủ của công ty chúng tôi.

4/ Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, hoặc điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website chúng tôi để thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin và đề nghị liên hệ Ban quản trị của website của chúng tôi. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

5/ Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên website của chúng tôi được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chúng tôi không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, công ty chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán, chứng từ, số hóa trên website của chúng tôi.

Ban quản lý công ty chúng tôi yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email (nếu có), điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

6/ Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng

Khi khách hàng có khiếu nại thì khách hàng có thể gửi khiếu nại qua thư điện tử của Công ty là hey.minnhe@gmail.com.

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh liên quan đến giao dịch tại mịn nhé hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ Người tiêu dùng (Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ).

Trân trọng.